Reference naší společnosti

Technologie: Filtrace

ČEZ JE Temelín

Název akce
Technologie pro čištění chladící vody v jaderné elektrárně Temelín
Investor
ČEZ JE Temelín
Zadání
Dodání technologie pro čištění chladící vody v tlakovém okruhu. Jedná se o sekundární čištění vody v chladícím okruhu
Navržené řešení
6 ks tlakových mikrosítových filtrů typu TMF s automatickým proplachem
Místo realizace
ČEZ JE Temelín