Automatické tlakové filtry typu TF, TMF

Dodávka Množství Zákazník Uživatel Realizace Země dodávky
TF 2200 5 ks ČEZ, a.s.. Elektrárna Mělník 1992 Česká republika
TF 2200 1 ks SEP a.s. Elektrárna Vojany 1994 Slovensko
TF 400 K / 3 mm 6 ks ČKD Praha DIZ a.s Jaderná elektrárna Temelín 1995 Česká republika
TF 500 K 2 ks ČEZ, a.s.. Elektrárna Chvaletice 1996 Česká republika
TF 2200 1 ks SEP a.s. Elektrárna Vojany 1998 Slovensko
TF 2200 1 ks SEP a.s. Elektrárna Vojany 1999 Slovensko
TMF 400 5 ks ČKD Praha DIZ a.s ZOO Praha 2011 Česká republika