Vyšší dodávky

Dodávka Množství Zákazník Technologie, účel Realizace Země dodávky
Rekonstrukce filtrace chladicí vody kondenzátu. Kapacita filtrce: 50 m3/s 1 kpl ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník tlaková filtrace chladicí vody kondenzátorů 1992 Česká republika
Skladové hospodářství lihu a ovocných koncentrátů 1 kpl IKONA, s.r.o., Frýdlant stáčení, filtrace a sklad lihu a ovocných koncentrátů 1993 Česká republika
Rekonstrukce filtrace chladicí vody kondenzátorů 1. etapa. Výkon filtrace 8 m3/h 1 kpl SEP, a.s., Elektrárna Vojany tlaková filtrace chladicí vody kondenzátorů 1993 Slovensko
Rekonstrukce filtrační stanice přídavné vody chladicího okruhu. Výkon mikrofiltrace 1,2 m3/h 1 kpl ČEZ a.s., Elektrárna Chvaletice atmosférická filtrace příd. chlad. okruhu 1995 Česká republika
Filtrační stanice technologické vody - zaolejovaných vod. Výkon mikrofiltrace 40 l/s 1 kpl Barum Continental s r.o. atmosférická mikrofiltrace technologické vody 1996 Česká republika
Filtrace surové vody. Výkon filtrace 1,4 m3/s 1 kpl ČEZ a.s. Elektrárna Chvaletice tlaková filtrace říční vody 1996 Česká republika
Kanalizace a čistírna odpadních vod ČOV 6500 EO, kanalizace 8,4 km 1 kpl Město Dubňany odkanalizování města, biologická čistírna s mechanickým předčištěním 1997 Česká republika
Rekonstrukce filtrace chladicí vody kondenzátorů 2. etapa. Výkon filtrace 8 m3/s 1 kpl SEP, a.s., Elektrárna Vojany tlaková filtrace chladicí vody kondenzátorů 1998 Slovensko
Rekonstrukce filtrace chladicí vody kondenzátorů 3. etapa. Výkon filtrace 8 m3/s 1 kpl SEP, a.s., Elektrárna Vojany tlaková filtrace chladicí vody kondenzátorů 1999 Slovensko
Čistírna odpadních vod. Výkon 40 m3/hod 1 kpl Masokombinát Louny flotační čištění odpadní vody 1999 Česká republika
Flotační čistírna 1 kpl Alusuisse Děčín flotační čištění odpadní vody pro licí stoly 2000 Česká republika
Čistírna odpadních vod. Výkon 45 m3/hod 1 kpl Mlékárna J+R Moravské Budějovice flotační čištění odpadní vody 2001 Česká republika
Úpravna vody PFZ 2400, 3 ks 1 kpl BWD Baguio filtrace odpadní vody 2001 Filipíny
Úpravna vody PFZ 2400, 3 ks 1 kpl BWD Baguio filtrace odpadní vody 2002 Filipíny
Úpravna vody PFZ 2400, 4 ks 1 kpl BWD Baguio filtrace odpadní vody 2003 Filipíny
Úpravna vody PFZ 2400, 2 ks 1 kpl BWD Baguio filtrace odpadní vody 2004 Filipíny
Flotační průmyslová čistírna odpadních vod, kapacita 45 m3/hod 1 kpl DUSLO a.s. flotační číštění odpadní vody 2004 Česká republika
Filtrační technologie 2ks MBF OS 6-12 P 1 kpl SYNTHESIA, a.s. Izolace vláken nitrocelulozy 2007 Česká republika
Rekonstrukce vodního hospodářství ETU II 4 ks ZNL 1 kpl Královopolská RIA, a.s. Zahušťovací nádrže s lanovým pohonem pro technologické vody v provozu elektrárny 2008 Česká republika
Filtrační technologie 1ks MBF OS 12-12 P 1 kpl SYNTHESIA, a.s. Izolace vláken nitrocelulozy 2008 Česká republika
Flotační čistírna chladící vody 1 ks LC30 1 kpl Constellium Extrusions Děčín s.r.o. flotace chladící vody pro licí stoly, flotace odpadní vody 2013 Česká republika