Reference naší společnosti

Technologie: Homogenizace

Úpravna vody Souš

Název akce
Rekonstrukce vápenného hospodářství na úpravně vody Souš
Investor
F.T.W.O. Zlín, a.s.
Zadání
Dodání technologie pro rozpouštěcí zařízení hydrátu vápennatého
Navržené řešení
2 ks strojní vestavba pro rozmíchávání a rozpouštění a přípravu vápenné vody
Místo realizace
Úpravna vody Souš