Reference naší společnosti

Technologie: Filtrace

ZOO Praha

Název akce
Technologie pro čištění vody vodního bazénového hospodářství v ZOO Praha pro potřeby slonince a hrošince
Investor
ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Zadání
Dodání technologie dle projektu pro čištění vody ve vodním bazénovém hospodářství slonince a hrošince
Navržené řešení
5 ks Mikrosítový tlakový filtr TMF 400 v automatickém provozu
Místo realizace
ZOO Praha