Výrobní program podle technologie

Technologie

Flotace

Kruhový flotátorTechnologie flotace je vhodná pro špatně sedimentovatelné suspenze, resp. pro suspenze které se ve vodě vznáší (např. papírenské vody, zaolejované vody, apod.)

Zobrazit přehled zařízení: Flotace

Filtrace

tlakový filtrBěžná technologie filtrace je vhodná pro separaci nerozpuštěných látek pomocí vhodně zvolené filtrační přepážky, síto, děrovaný plech, apod.

Zobrazit přehled zařízení: Filtrace

Hrubé předčištění

strojně stírané česle vozíkovéTechnologie hrubého předčištění je vhodná pro odstranění hrubých nerozpuštěných látek, hrubých předmětů (např. kusy hadrů, igelitů, igelitových pytlíků, listí, klacíky, apod.)

Zobrazit přehled zařízení: Hrubé předčištění

Sedimentace

sedimentační nádrž s obvodovým pohonemTechnologie sedimentace je standardní separační technologie, vhodná pro nerozpuštěné látky s vyšší sedimentační rychlostí, (např. aktivovaný kal, písek, kaolínová suspenze, voda se struskou)

Zobrazit přehled zařízení: Sedimentace

Zahušťování a homogenizace

zahušťovací nádrže se středovým pohonem Jedná se v principu o podobné zařízení jako u sedimentace, ovšem v provedení pro vyšší zatížení, pro práci s náročnějšími suspenzemi, zařízení slouží pro další zahuštění sedimentu, či látky

Zobrazit přehled zařízení: Zahušťování a homogenizace

Kontejnerové úpravny vod

kontejnerové úpravny vodSlouží pro zajištění dodávky pitné vody, nebo užitkové vody z povrchových nebo jiných vodních zdrojů

Zobrazit přehled zařízení: Kontejnerové úpravny vod

ČOV k mycím linkám

ČOV z mycích linekSlouží jako recyrkulační systém pro úsporu mycí vody na mycích linkách automobilů

Zobrazit přehled zařízení: Čov k mycím linkám