Výrobní program podle technologie

 Název zařízení: Mikrosítový bubnový filtr
 Typ zařízení: MBF OS K (P)

Oblast použití

Mikrosítové bubnové filtry MBF jsou určeny k filtrování technologických vod a k odstraňování nerozpuštěných látek z komunálních i průmyslových odpadních vod.

Osazují se v provozech, kde je třeba filtrovat vodu, která neproudí tlakovým potrubím, ale kanálem nebo potrubím bez přetlaku (úpravny vod, čističky odpadních vod, technologické provozy).

atmostférický filtr atmostférický filtr atmostférický filtr atmostférický filtr

Číst dál: Atmostférický filtr

 Název zařízení: Tlakový mikrofiltr
 Typ zařízení: TMF

Oblast použití

Tlakové mikrofiltry FILTROMAX TMF jsou určeny k odstraňování mechanických nečistot z vody, dopravované v potrubí pod tlakem. Jsou vhodné pro filtraci chladících vod kompresoroven, kondenzátorů elektráren, vod papíren, předfiltrace před pískovými filtry.

tlakový filtr tlakový filtr tlakový filtr

Číst dál: Tlakový filtr

 Název zařízení: Pískový filtr zavřený
 Typ zařízení: PFZ

Oblast použití

Pískové filtry uzavřené tlakové typ PFZ jsou určeny pro odstranění nerozpuštěných, ve vodě obsažených nečistot. Používají se pro filtraci vody v úpravnách pitné, užitkové a provozní vody.

pískový filtr pískový filtr pískový filtr

Číst dál: Pískový filtr