Výrobní program podle technologie

 Název zařízení: Flotační zařízení rotační
 Typ zařízení: SUPRAFLOT LC

Oblast použití

Flotační zařízení rotační SUPRAFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek.

Je vhodné zejména pro odpadní vody z masokombinátů, kafilérií, škrobáren, drůbežáren, konzerváren a technologických vod petrochemického, papírenského a textilního průmyslu.

S výhodou je flotační zařízení využíváno jako první stupeň před pískovou filtrací na úpravnách vod a pro elmi jemnou úpravu technologických vod. Používá se též na zahušťování kalů.

Kruhový flotátor Kruhový flotátor Kruhový flotátor Kruhový flotátor

Číst dál: Kruhový flotátor

 Název zařízení: Flotační zařízení průtočné
 Typ zařízení: MAXIFLOT LC

Oblast použití

Flotační zařízení MAXIFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek.

Je vhodné zejména pro odpadní vody podniků potravinářského průmyslu, a technologických vod petrochemického, papírenského a textilního průmyslu.

S výhodou je flotační zařízení využíváno jako první stupeň před pískovou filtrací na úpravnách vod a pro velmi jemnou úpravu technologických vod. Používá se též pro zahušťování kalů.

Podélný flotátor Podélný flotátor

Číst dál: Podélný flotátor