Výrobní program podle zařízení

 Název zařízení: Flotační zařízení rotační
 Typ zařízení: SUPRAFLOT LC

Oblast použití

Flotační zařízení rotační SUPRAFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek.

Je vhodné zejména pro odpadní vody z masokombinátů, kafilérií, škrobáren, drůbežáren, konzerváren a technologických vod petrochemického, papírenského a textilního průmyslu.

S výhodou je flotační zařízení využíváno jako první stupeň před pískovou filtrací na úpravnách vod a pro elmi jemnou úpravu technologických vod. Používá se též na zahušťování kalů.

Kruhový flotátor Kruhový flotátor Kruhový flotátor Kruhový flotátor

Číst dál: Kruhový flotátor

 Název zařízení: Flotační zařízení průtočné
 Typ zařízení: MAXIFLOT LC

Oblast použití

Flotační zařízení MAXIFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek.

Je vhodné zejména pro odpadní vody podniků potravinářského průmyslu, a technologických vod petrochemického, papírenského a textilního průmyslu.

S výhodou je flotační zařízení využíváno jako první stupeň před pískovou filtrací na úpravnách vod a pro velmi jemnou úpravu technologických vod. Používá se též pro zahušťování kalů.

Podélný flotátor Podélný flotátor

Číst dál: Podélný flotátor

 Název zařízení: Mikrosítový bubnový filtr
 Typ zařízení: MBF OS K (P)

Oblast použití

Mikrosítové bubnové filtry MBF jsou určeny k filtrování technologických vod a k odstraňování nerozpuštěných látek z komunálních i průmyslových odpadních vod.

Osazují se v provozech, kde je třeba filtrovat vodu, která neproudí tlakovým potrubím, ale kanálem nebo potrubím bez přetlaku (úpravny vod, čističky odpadních vod, technologické provozy).

atmostférický filtr atmostférický filtr atmostférický filtr atmostférický filtr

Číst dál: Atmostférický filtr