Technický popis zařízení

Podélný flotátor

 Název zařízení: Flotační zařízení průtočné
 Typ zařízení: MAXIFLOT LC

Oblast použití

Flotační zařízení MAXIFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek.

Je vhodné zejména pro odpadní vody podniků potravinářského průmyslu, a technologických vod petrochemického, papírenského a textilního průmyslu.

S výhodou je flotační zařízení využíváno jako první stupeň před pískovou filtrací na úpravnách vod a pro velmi jemnou úpravu technologických vod. Používá se též pro zahušťování kalů.

Podélný flotátor Podélný flotátor

Technický popis

Flotační zařízení MAXIFLOT LC pracuje na principu průtočného flotátoru, kdy surová voda proudí celým profilem flotátoru k výstupnímu otvoru. Oproti ostatním průtočným flotátorům má MAXIFLOT LC především 4 až 8 x menší výšku hladiny a celkový objem bývá menší 5 až 10 x.

Surová voda vstupuje do vstupní směšovací komory, do které je přiváděna tlaková voda s rozpuštěným vzduchem. Z komory vystupuje celým profilem do prostoru flotátoru, kterým vodorovně proudí k výstupní komoře. Uprostřed flotátoru je další směšovací komora, do které je v některých případech vysokého znečištění surové vody znovu přiváděna tlaková voda.

Dvojstupňový přívod tlakové vody výrazně zvyšuje účinnost při vysokém znečištění. Nečistoty jsou bublinkami vynášeny k hladině po celé ploše flotátoru. Z hladiny jsou stírány příčným pohybem stíracích lišt.

MAXIFLOT je vybaven šnekem pro dopravu a slisování kalů a kompletním integrovaným řídícím systémem, který umožňuje automatický náběh i odstavení z provozu a bezobslužný provoz.

Parametry zařízení

Průtoky 5 až 144 m3.hod-1 Zařízení je vytvářeno dle požadavků zákazníka "na klíč".

Materiálové provedení

Nerezová ocel, plasty.

Rozsah dodávky

Flotační zařízení MAXIFLOT, směšovací jednotka s čerpadlem a kompresorem, elektrický rozvaděč, řídící systém, chemické hospodářství s dávkováním chemikálií. Provádíme chemický rozbor a testy flotovatelnosti odpadní vody, případně poloprovozní zkoušky u zákazníka.

Rozměry

Jsou stanoveny výpočtem dle konkrétního požadavku zákazníka. Typové rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Označení velikosti 5 10 15 20 30 40 60 80
Maximální průtok Q [m3.hod-1] 9 18 27 36 54 72 108 144
Šířka nádrže B [mm] 500 1000 1500 2000 2x1500 2x2000 4x1500 4x2000