Technický popis zařízení

Atmostférický filtr

 Název zařízení: Mikrosítový bubnový filtr
 Typ zařízení: MBF OS K (P)

Oblast použití

Mikrosítové bubnové filtry MBF jsou určeny k filtrování technologických vod a k odstraňování nerozpuštěných látek z komunálních i průmyslových odpadních vod.

Osazují se v provozech, kde je třeba filtrovat vodu, která neproudí tlakovým potrubím, ale kanálem nebo potrubím bez přetlaku (úpravny vod, čističky odpadních vod, technologické provozy).

atmostférický filtr atmostférický filtr atmostférický filtr atmostférický filtr

Technický popis

Filtry MBF se vyrábí ve dvou provedeních. V provedení bez vnějšího pláště určené k osazení do kanálu a v provedení s vnějším pláštěm pro napojení na potrubí pomocí přírub (plášťové provedení na nákresu).

Voda vstupuje do filtru ve směru osy bubnu a protéká sítem z vnitřní strany směrem vně. Nečistoty se zachycují na vnitřním povrchu síta. Nečistoty jsou ze síta odstraňovány pomocí ostřiku tlakovou vodou z jeho vnější strany. Ze sběrného žlabu odtéká směs vody a nečistot potrubím umístěným v ose nátokového otvoru. Pro ostřik je použita filtrovaná voda z odtoku.

Míra zanesení síta je sledována pomocí snímání a vyhodnocování rozdílu hladin před a za filtrem. Pokud tento rozdíl dosáhne nastavené hodnoty, je spuštěno otáčení a ostřikování síta. Pohon je vybaven kvalitní převodovkou.

Parametry zařízení

Průtok od 0,1 l.s-1 do 280 l.s-1, síto o velikosti ok do 1 mm. Provedení bez vnějšího pláště nebo s pláštěm.

Materiálové provedení

Celý filtr je proveden z nerezové oceli a plastů, filtrační plachetka z polyamidu nebo nerezového tkaného síta.

Rozsah dodávky

Filtr s příslušenstvím, elektrický rozvaděč s automatickým řízením, čerpadlo ostřikové vody a kalové čerpadlo. Provádíme laboratorní testy filtrace, případně poloprovozní zkoušky.

Rozměry

Lze provést atypické provedení, dle daného kanálu, či jiného požadavku zákazníka. Základní provedení v plášti je specifikované v tabulce. Rozměrový náčrt filtru v provedení do kanálu (varianta MBF OS K) bude zaslán na vyžádání.

parametry plášťového provedení filtru MBF OS P
Typové označení
filtru MBF OS P
Rozměry filtru
HmotnostCelkový příkonParametry průtoku
šířka (B)výška (H)délka (L)Q maxQ skut
mmmmmmkgkWl/sm3/hl/sm3/h
MBF OS 6-6 P 825 1150 2000 320 1,6 14 50 0,1-12 0.36-40
MBF OS 6-12 P 825 1150 2600 400 1,6 28 100 10-24 36-86
MBF OS 12-12 P 1500 1800 3100 1000 2,3 60 215 20-50 70-180
MBF OS 12-20 P 1500 1800 3800 1500 3,0 120 430 42-100 150-360
MBF OS 16-20 P 2050 2300 4000 3000 3,0 200 720 80-160 290-575
MBF OS 16-30 P 2050 2300 5000 3600 3,4 250 900 100-200 360-720
MBF OS 20-30 P 2400 2700 5300 5500 4,3 340 1220 140-280 500-1010