Vyšší dodávky

NAŠÍM CÍLEM JE PŘIZPŮSOBIT JAKOUKOLIV TECHNOLOGII VAŠÍ INDIVIDUÁLNÍ SITUACI

Typy dodávky a realizace na klíč

Komplexní dodávky a dodávky na klíč realizujeme v oborech:

 • Komunální a průmyslové čistírny odpadních vod – kvalitními stroji z našeho výrobního portfolia vybavujeme čistírny pro města a obce, ale i pro potřeby firem. Pokud konkrétní zařízení nemáme, nebo typové zařízení nevyhovuje, tak jej upravíme nebo navrhneme.
 • Flotační čistírny průmyslových odpadních a technologických vod - zařízení je dodáváno dle požadavků konkrétního provozu a přání zákazníka, s řídícím systémem dle propozic konkrétního návrhu a návazností na provoz, ve kterém je zařízení implementováno.
 • Filtrační stanice odpadních a technologických vod – zařízení je vždy upraveno přesně na míru dané situaci v místě instalace, včetně veškerého příslušenství a řídícího systému. Máme zpracovanou typovou řadu zařízení, ale nenabízíme ji – systém je pokaždé upraven dle potřeby, tak aby byl výsledek maximálně efektivní.
 • Zahušťování kaolínu – velikost a rozměry zařízení jsou vždy sestaveny na základě sedimentačních testů a následného technologického a hydraulického návrhu. Z tohoto důvodu v této oblasti nenabízíme konkrétní katalogové řady a typy těchto zařízení. Zařízení je navrženo s jedinečným způsobem pohonu strojní vestavby, která zajišťuje minimální spotřebu elektrické energie, což má příznivý vliv na výsledné provozní náklady technologie, zejména při vysokém zatížení zařízení a při nepřetržitém provozu. Pohonný systém je zde patentově chráněn, ale samozřejmě můžeme nabídnout i konvenční systémy.

Příprava zakázky a technické řešení

Ve fázi přípravy zakázky a při řešení technického zadání firma provádí:

 • Konzultantské činnosti a návrh optimálního technologického řešení - máte-li nějakou potíž, které se potřebujete zbavit, sdělte nám prosím Váš požadavek. Využijte našeho dotazníku, nebo specifikujte požadavek e-mailem, či telefonicky. Rychle se Vám ozveme s řešením Vaši situace.
 • Laboratorní a poloprovozní zkoušky navržené technologie - dle Vašeho přání zpracujeme do řeči čísel popis Vaší konkrétní situace v oblasti znečištění či složení konkrétního média. Vše zpracujeme do přehledného protokolu se zárukou výsledků a tyto podklady následně využijeme k sestavení vhodného řešení Vaší situace.
 • Vyhodnocení optimální varianty řešení - navrhneme Vám postup jak vyřešit Vaši situaci, na základě získaných výsledků a dalších podkladů, Vašich potřeb a přání.

Výroba zařízení a rozsah dodávky

V rozsahu vlastní komplexní dodávky je pak dodávka:

 • Prováděcího projektu - prostudujeme stávající stav Vašeho provozu, porozumíme Vašim požadavkům a cílům, dohodneme a popíšeme konkrétní postup řešení Vaší situace.
 • Stavební, strojní a elektro části dodávky stavby - veškeré související systémy a potřeby technologie sladíme do optimálního funkčního celku a dodáme na klíč upravené přesně na míru Vašim potřebám.
 • Provedení komplexních zkoušek a nastartování zkušebního provozu - nastavíme technologie na optimální provozní podmínky, předvedeme Vám funkci v instalovaném provozu a prokážeme Vámi požadované parametry technologie, toto platí i pro jednotlivá zařízení.
 • Provedení závěrečných vyhodnocení stavby a zkušebního provozu - výsledky s Vámi zkonzultujeme, Vaše připomínky vezmeme v potaz a zajistíme jejich implementaci do systému, provedeme případné úpravy v nastavení, či modifikujeme systém dle Vašich přání, nebo aktuálních potřeb provozu.