Kariéra

Přidej se do našeho týmu

Naše výrobky dodáváme na tuzemský i zahraniční trh.

Proč zrovna k nám

Firma INKOS CZ, a.s. byla založena v roce 1990. Postupně s vývojem firmy se od roku 1992 stabilizovaly hlavní obory činností, kterými jsou nejen komplexní dodávky zařízení pro čištění vod všech typů. Dodáváme technologie a zařízení pro čištění vody biologickou aktivací, flotací, atmosférickou a tlakovou filtrací na filtračním sítu, dále pískovou filtrací, sedimentací, hrubým předčištěním.

Jsme tým zkušených odborníků, disponujeme kvalitním softwarovým vybavením našeho konstrukčního oddělení. Navrhujeme a vytváříme dokumentaci pro libovolnou technologii, nebo zařízení, jež se ale nemusí přímo týkat čištění, či úpravy vody.

V těchto oborech jsme postupně vyvinuli vlastní konstrukční řešení a velikostní řady základních zařízení. Vyrábíme kruhové flotátory, atmosférické a tlakové filtry s filtrací na filtračním sítě, tlakové, atmosférické a kontinuální pískové filtry, vnitřní vestavby usazovacích, dosazovacích a zahušťovacích nádrží, česle pro hrubé předčištění.

Dodáváme komplexní řešení i kusové dodávky vyráběných základních zařízení konečným uživatelům a dodavatelským firmám. Reference máme u svých zákazníků mezi dodavateli a provozovateli čistíren a úpraven vod a u svých zákazníků z energetiky, papírenství, gumárenství, zpracování kaolínu, chemického a potravinářského průmyslu.

Aktuálně dostupné pracovní pozice

Dlouhodobá Brigáda v konstrukci

Aktuálně uzavřeno