O naší společnosti

V oboru jsme již přes 30 let

Firma INKOS CZ, a.s. byla založena v roce 1990. Postupně s vývojem firmy se od roku 1992 stabilizovaly hlavní obory činností, kterými jsou nejen komplexní dodávky zařízení pro čištění vod všech typů. Dodáváme technologie a zařízení pro čištění vody biologickou aktivací, flotací, atmosférickou a tlakovou filtrací na filtračním sítu, dále pískovou filtrací, sedimentací, hrubým předčištěním.

Jsme tým zkušených odborníků, disponujeme kvalitním softwarovým vybavením našeho konstrukčního oddělení. Navrhujeme a vytváříme dokumentaci pro libovolnou technologii, nebo zařízení, jež se ale nemusí přímo týkat čištění, či úpravy vody.

V těchto oborech jsme postupně vyvinuli vlastní konstrukční řešení a velikostní řady základních zařízení. Vyrábíme kruhové flotátory, atmosférické a tlakové filtry s filtrací na filtračním sítě, tlakové, atmosférické a kontinuální pískové filtry, vnitřní vestavby usazovacích, dosazovacích a zahušťovacích nádrží, česle pro hrubé předčištění.

Dodáváme komplexní řešení i kusové dodávky vyráběných základních zařízení konečným uživatelům a dodavatelským firmám. Reference máme u svých zákazníků mezi dodavateli a provozovateli čistíren a úpraven vod a u svých zákazníků z energetiky, papírenství, gumárenství, zpracování kaolínu, chemického a potravinářského průmyslu.

Naše výrobky dodáváme na tuzemský i zahraniční trh.

Konstrukční kancelář

Firma INKOS CZ, a.s. disponuje konstrukční kanceláří, s výkonným 3D softwarem a veškerým technickým zázemím. Dále okrajově stále používáme klasický 2D software. Jsme schopni vlastními silami zabezpečit projekci jakékoli technologie, či zařízení, které se ale nemusí přímo dotýkat čištění odpadní vody. Návrh po schválení rozpracujeme do podoby výrobní dokumentace. Tuto technologii, či zařízení jsme samozřejmě schopni dodat na klíč.

ISO 9001

V roce 2000 firma INKOS CZ, a.s. získala certifikát ISO 9001 - oblast certifikace:

Navrhování, výroba a prodej flotátorů, tlakových a atmosférických filtrů a mikrofiltrů, tlakových a atmosférických pískových filtrů, čiřičů, zařízení usazovacích, dosazovacích, zahušťovacích a homogenizačních nádrží, česlí a ostatního příslušenství hrubého předčištění, stavítek, hradítek a ostatního příslušenství čistíren odpadních vod a úpraven vod.

Dodávání investičních celků flotačních, filtračních a čerpacích stanic, čistíren odpadních vod a úpraven vod.