Výběr dle technologie

Flotační zařízení rotační SUPRAFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek.
Flotační zařízení MAXIFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek.
Mikrosítové bubnové filtry MBF jsou určeny k filtrování technologických vod a k odstraňování nerozpuštěných látek z komunálních i průmyslových odpadních vod.
Tlakové mikrofiltry FILTROMAX TMF jsou určeny k odstraňování mechanických nečistot z vody, dopravované v potrubí pod tlakem.
Pískové filtry uzavřené tlakové typ PFZ jsou určeny pro odstranění nerozpuštěných, ve vodě obsažených nečistot.
Stírané česle pásové, typ SČP slouží k zachycování plovoucích nečistot a vodou unášených nečistot.
Stírané česle vozíkové typ SČV slouží k zachycování plovoucích a vodou unášených nečistot.
Stírané česle řetězové typ SČR slouží k zachycování plovoucích a vodou unášených nečistot.
Ruční česle typ RČ slouží k zachycování plovoucích a vodou unášených nečistot.
Gravitační strojně stírané síto typ GSS slouží k zachycování plovoucích a vodou unášených nečistot.
Dosazovací a usazovací nádrže s pojezdovým mostem jsou určeny pro separaci kalů v čistírnách odpadních vod.
Dosazovací a usazovací nádrže s lanovým pohonem typ DN L, UN L jsou určeny pro separaci kalů v čistírnách odpadních vod.
Zahušťovací nádrže s lanovým pohonem typ ZN-L jsou určeny pro zahušťování kalů, mohou však být po úpravě využívány i jako homogenizační nádrže.
Zahušťovací nádrže se středovým pohonem typ ZN S jsou určeny pro zahušťování kalů, mohou však být po úpravě využívány i jako homogenizační nádrže.
Slouží k zajištění dodávky pitné vody dle daných standardů z řek, jezer, vrtů, apod. Lze použít pro výrobu pitné vody z mořské i brakické vody.
Slouží k čištění oplachové odpadní vody z mycích ramp automobilů.