Reference

ČEZ JE TEMELÍN - tlaková filtrace

Název akce
Tlaková filtrace TMF - chladící okruh v jaderné elektrárně Temelín
Datum realizace
Investor
ČEZ JE Temelín
Zadání
Dodání technologie pro čištění chladící vody v tlakovém okruhu. Jedná se o sekundární čištění vody v chladícím okruhu
Navržené řešení
6 ks tlakových mikrosítových filtrů typu TMF s automatickým proplachem
Místo realizace
ČEZ JE Temelín