Reference

OPT OnDemand s.r.o.

Název akce
Filtrace a zaokruhování technologické vody pro potřeby myčky tiskařských forem
Datum realizace
3/2023
Investor
OPT OnDemand s.r.o.
Zadání
Zařízení pro předčištění znečištěných odpadních vod vznikajících při činnosti myčky pro tiskařské formy.
Navržené řešení
Chemická koagulace a filtrace a zaokruhování vody v plně automatickém cyklu
Místo realizace
Chlumec- Hrbovice | CZ 403 39