Reference

ČISTÍCÍ STANICE OSIV

Název akce
Rekonstrukce úpravny vody
Datum realizace
Investor
OSEVA, a.s.
Zadání
Navrhnout a dodat technologii pro úpravu vody pro potřeby výroby
Navržené řešení
Úpravna vody z vrtu pro výrobu pitné vody s věžovým zásobníkem upravené pitné vody
Místo realizace
Čistící stanice osiv Bzenec