Reference

ETU TUŠIMICE

Název akce
Rekonstrukce vodního hospodářství
Datum realizace
2008
Investor
Královopolská RIA, a.s.
Zadání
Dodání strojního vybavení kruhových sedimentačních jímek a zahušťovacích nádrží pro technologii vodního hospodářství agresivních a neagresivních vod v tepelné elektrárně.
Navržené řešení
Jímka 4000 m3 - 3 ks nádrží a jímka 1000 m3 - 1ks nádrž, kompletní strojní vybavení sedimentačních a homogenizačních jímek s lanovým pohonem strojní vestavby. Součástí technologie je i jedna zahušťovací nádrž s centrálním pohonem.
Místo realizace
ETU Tušimice