Reference

ÚPRAVNA VODY SOUŠ

Název akce
Rekonstrukce vápenného hospodářství na úpravně vody Souš
Datum realizace
2009
Investor
F.T.W.O. Zlín, a.s.
Zadání
Dodání technologie pro rozpouštěcí zařízení hydrátu vápennatého
Navržené řešení
2 ks strojní vestavba pro rozmíchávání a rozpouštění a přípravu vápenné vody
Místo realizace
Úpravna vody Souš