Reference

LB Minerals, s.r.o.

Název akce
Dodávka a montáž části PS 010 na akci rozšíření sedimentační kapacity v Chlumčanech
Datum realizace
10/2021
Investor
LB Minerals, s.r.o.
Zadání
Dodejte technologii, která zajistí požadované navýšení sedimentační kapaicity jemného kaolinu DSF
Navržené řešení
Zahušťovací nádrž: ZNL 21/6 - lanový pohon
Místo realizace
LB MINERALS s.r.o., VJ Chodsko, závod Chlumčany