Reference

ADAVAK, s. r. o.

Název akce
Výměna čerpadla vratného kalu
Datum realizace
11/2022
Investor
Město Adamov
Zadání
Návrh a montáž vřetenového čerpadla
Navržené řešení
Výměna čerpadla vratného kalu
Místo realizace
ČOV Adamov