Reference

U. S. STEEL KOŠICE

Název akce
Technologie pro separaci ocelářského kalu
Datum realizace
11/2007
Investor
Siemens, s.r.o.
Zadání
Dodání technologie pro separaci kalu v provozu ocelárny. Jedná se o suspenzi vody, okují, popela, ocelových kuliček z oplachu ingotů.
Navržené řešení
Usazovací nádrž se speciální technologickou vestavbou pro vyklízení těžkého kalu s ohledem na hydraulické požadavky technologie
Místo realizace
U. S. Steel Košice, s.r.o.