Technologie

ATMOSTFÉRICKÝ FILTR

Oblast použití

Mikrosítové bubnové filtry MBF jsou určeny k filtrování technologických vod a k odstraňování nerozpuštěných látek z komunálních i průmyslových odpadních vod. Osazují se v provozech, kde je třeba filtrovat vodu, která neproudí tlakovým potrubím, ale kanálem nebo potrubím bez přetlaku (úpravny vod, čističky odpadních vod, technologické provozy).

Technický popis

Filtry MBF se vyrábí ve dvou provedeních. V provedení bez vnějšího pláště určené k osazení do kanálu a v provedení s vnějším pláštěm pro napojení na potrubí pomocí přírub (plášťové provedení na nákresu). Voda vstupuje do filtru ve směru osy bubnu a protéká sítem z vnitřní strany směrem vně. Nečistoty se zachycují na vnitřním povrchu síta. Nečistoty jsou ze síta odstraňovány pomocí ostřiku tlakovou vodou z jeho vnější strany. Ze sběrného žlabu odtéká směs vody a nečistot potrubím umístěným v ose nátokového otvoru. Pro ostřik je použita filtrovaná voda z odtoku. Míra zanesení síta je sledována pomocí snímání a vyhodnocování rozdílu hladin před a za filtrem. Pokud tento rozdíl dosáhne nastavené hodnoty, je spuštěno otáčení a ostřikování síta. Pohon je vybaven kvalitní převodovkou.

Parametry zařízení

Průtok od 0,1 l.s-1 do 280 l.s-1, síto o velikosti ok do 1 mm. Provedení bez vnějšího pláště nebo s pláštěm.

Materiálové provedení

Celý filtr je proveden z nerezové oceli a plastů, filtrační plachetka z polyamidu nebo nerezového tkaného síta.

Rozsah dodávky

Filtr s příslušenstvím, elektrický rozvaděč s automatickým řízením, čerpadlo ostřikové vody a kalové čerpadlo. Provádíme laboratorní testy filtrace, případně poloprovozní zkoušky.

Rozměry

Lze provést atypické provedení, dle daného kanálu, či jiného požadavku zákazníka. Základní provedení v plášti je specifikované v tabulce. Rozměrový náčrt filtru v provedení do kanálu (varianta MBF OS K) bude zaslán na vyžádání.

PDF

Objednejte