Technologie

ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽ S LANOVÝM POHONEM

Oblast použití

Zahušťovací nádrže s lanovým pohonem typ ZN-L jsou určeny pro zahušťování kalů, mohou však být po úpravě využívány i jako homogenizační nádrže.

Technický popis

Základní skupinou strojního vybavení nádrží je rotor. Rotor tvoří středový válec s uložením a čtyři ramena s obloukovými segmenty opásanými lanem. Lano unáší ramena po obvodu nádrže. Lano je taženo hnací jednotkou umístěnou vně pláště nádrže. Na rotoru jsou zavěšena všechna funkční zařízení nádrže. Variantně je dodáváno provedení s možností samočinného zvedání otáčivé mříže při zvýšeném odporu kalu. Zařízení je vybaveno signalizací poruchy při zastavení rotoru. Zařízení je patentově chráněno.

Parametry zařízení

Výška hladiny u koruny nádrže od 2,4 m do 14 m, průměr od 3 m do 42 m.

Materiálové provedení

Strojní zařízení je vyráběno z uhlíkaté oceli, přepadová hrana sběrného žlabu a sběrný žlab z nerezavějící oceli. Na přání je možné dodat zařízení v provedení z nerezavějící oceli nebo se speciální povrchovou úpravou, případně dodat části zařízení z hliníku či jiných materiálů. Vlastní těleso nádrže je buď z uhlíkaté oceli nebo betonové.

Rozsah dodávky

Rotor s míchací mříží a stíráním dna, sběrný žlab s nornou stěnou, zabudované potrubí a armatury, lávka, od průměru 6 m obvodová lávka se žebříkem, na základě požadavků zákazníka tepelná izolace, zastřešení a hrdla pro zónové odběry.

Rozměry

Jsou stanoveny výpočtem dle konkrétního požadavku zákazníka. Provádíme technologický návrh, dle zadaných parametrů, eventuelně dle sedimentačních testů. Tyto testy rovněž zajišťujeme.

PDF

Objednejte