Technologie

KONTEJNEROVÉ ÚPRAVNY VOD

Oblast použití

Slouží k zajištění dodávky pitné vody dle daných standardů z řek, jezer, vrtů, apod. Lze použít pro výrobu pitné vody z mořské i brakické vody.

Technický popis

Kontejnerová úpravna vody je mobilní zařízení, umístěné na přemístitelné základně. Velikost zařízení je vždy stanovena dle požadované kapacity dodávky pitné vody, přesně dle požadavků zákazníka.

Parametry zařízení

Průtok od 50 l/h do 15000 l/h, může být i jiný, zařízení je navrženo vždy dle požadavků zákazníka. Velikost zařízení závisí na kvalitě vstupní vody a požadovaném množství upravené vody. Při návrhu zařízení vycházíme z daných rozborů vody, eventuelně tyto rozbory provedeme sami.

Materiálové provedení

Rozsah dodávky

Je dodáno kompletní zařízení na klíč, včetně řídícího systému. Zařízení je nainstalováno na místo určení a uvedeno do provozu. Může být umístěno do standardizovaného ISO kontejneru, či na podvalník odpovídající velikosti. Součástí dodávky mohou být zásobní nádrže na vyčištěnou vodu, kaly, případně akumulační nádrže surové vody s homogenizací. Zařízení lze dodat s autonomním zdrojem elektrické energie.

Rozměry

PDF

Objednejte