Technologie

TLAKOVÝ FILTR

Oblast použití

Tlakové mikrofiltry FILTROMAX TMF jsou určeny k odstraňování mechanických nečistot z vody, dopravované v potrubí pod tlakem. Jsou vhodné pro filtraci chladících vod kompresoroven, kondenzátorů elektráren, vod papíren, předfiltrace před pískovými filtry.

Technický popis

FILTROMAX TMF je osazován ve výtlačném řádu zpravidla za čerpadlem. Voda vstupuje do filtru v ose síta, prochází sítem a vnějším pláštěm filtru je směrována do výstupního potrubí situovaného kolmo na osu síta. Ve filtru bývá osazeno síto štěrbinovité, složené z trojúhelníkových drátěných profilů, či z děrovaného plechu. Stupeň zanesení síta je snímán tlakovými čidly na vstupním a výstupním potrubí a při překročení nastavené hodnoty tlakové diference je spuštěn pohon hřídele a otevřena armatura odsávacího potrubí. U štěrbinového síta jsou nečistoty odsávány kontinuálně a ulpívající nečistoty mohou být stírány i mechanicky škrabkou. Po poklesu tlakové diference pod nastavenou hodnotu je stírání a odsávání zastaveno.

Parametry zařízení

Průtok od 20 l. s-1 do 1000 l. s-1, síto o velikosti ok do 1 mm.

Materiálové provedení

Plášť filtru je vyroben z uhlíkaté oceli, odsávací zařízení, síto, hřídel a uložení hřídele z nerezavějící oceli.

Rozsah dodávky

Filtr s příslušenstvím, rozvaděč s vyhodnocením tlakové diference a logikou automatického provozu, armatury. Provádíme laboratorní testy filtrace, případně poloprovozní zkoušky.

Rozměry

Jsou stanoveny výpočtem dle konkrétního požadavku zákazníka.

PDF

Objednejte