Technologie

SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽ S LANOVÝM POHONEM

Oblast použití

Dosazovací a usazovací nádrže s lanovým pohonem typ DN L, UN L jsou určeny pro separaci kalů v čistírnách odpadních vod. Produktem je kalová suspenze, která odchází ke zpracování do další čistírenské jednotky.

Technický popis

Základní skupinou strojního vybavení nádrží je rotor. Rotor tvoří středový válec s uložením a čtyři ramena s obloukovými segmenty opásanými lanem. Lano unáší ramena po obvodu nádrže. Lano je taženo hnací jednotkou umístěnou vně pláště nádrže. Na rotoru jsou zavěšena všechna funkční zařízení nádrže, např. rozdělovací válec, flokulační válec, stírací lišta plovoucích kalů a spodní stírací lišty ve tvaru Archimédovy spirály. Spodní stírací lišty se při zvýšení odporu kalu samočinně zvedají. Zařízení je vybaveno signalizací poruchy při zastavení rotoru. Zařízení je patentově chráněno.

Parametry zařízení

Výška hladiny u koruny nádrže od 2 m do 8 m, průměr od 10,5 m do 42 m.

Materiálové provedení

Strojní zařízení nádrží je vyráběno z uhlíkaté oceli, přepadová hrana sběrného žlabu a sběrný žlab z nerezavějící oceli. Na přání je možné dodat zařízení v provedení z nerezavějící oceli nebo se speciální povrchovou úpravou, případně dodat části zařízení z hliníku či jiných materiálů. Vlastní těleso nádrže je buď z uhlíkaté oceli nebo betonové.

Rozsah dodávky

Rotor s lanovým pohonem, dále kompletní strojně-technologické vybavení zařízení dle požadavků zákazníka. Lze dovybavit automatickým čištěním přepadové hrany sběrného žlabu a strojním stíráním plovoucích látek.

Rozměry

Jsou stanoveny výpočtem dle konkrétního požadavku zákazníka, eventuelně dle sedimentačních testů. Tyto testy provádíme také. Typové rozměry jsou uvedeny v tabulce.

PDF

Objednejte