Technologie

ČOV Z MYCÍCH LINEK

Oblast použití

Slouží k čištění oplachové odpadní vody z mycích ramp automobilů. Vyčištěná voda je zbavena mechanických nečistot a ostatního zatížení, lze ji pak použít opětovně na umívání vozidel, nebo ji lze vypustit do kanalizace.

Technický popis

Technologie je umístěna v kontejneru. Velikost zařízení je vždy stanovena dle množství odpadní oplachové vody, přesně dle požadavků zákazníka.

Parametry zařízení

Kapacita zařízení je stanovena na základě počtu a typu umývaných vozidel, dále je přihlíženo k charakteru a velikosti znečištění vozidel. Při návrhu zařízení vycházíme z daných požadavků zákazníka, dodaného rozboru vstupní vody. Případný rozbor vody jsme schopni zajistit vlastními silami. Minimálně 80 % vody je recyklováno zpětně do okruhu mycí linky.

Materiálové provedení

Rozsah dodávky

Je dodáno kompletní zařízení na klíč, včetně řídícího systému. Zařízení je nainstalováno na místo určení a uvedeno do provozu. Součástí dodávky mohou být zásobní nádrže na vyčištěnou vodu, kaly, případně akumulační nádrže surové vody s homogenizací.

Rozměry

PDF

Objednejte