Technologie

PODÉLNÝ FLOTÁTOR

Oblast použití

Flotační zařízení MAXIFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek. Je vhodné zejména pro odpadní vody podniků potravinářského průmyslu, a technologických vod petrochemického, papírenského a textilního průmyslu. S výhodou je flotační zařízení využíváno jako první stupeň před pískovou filtrací na úpravnách vod a pro velmi jemnou úpravu technologických vod. Používá se též pro zahušťování kalů.

Technický popis

Flotační zařízení MAXIFLOT LC pracuje na principu průtočného flotátoru, kdy surová voda proudí celým profilem flotátoru k výstupnímu otvoru. Oproti ostatním průtočným flotátorům má MAXIFLOT LC především 4 až 8 x menší výšku hladiny a celkový objem bývá menší 5 až 10 x. Surová voda vstupuje do vstupní směšovací komory, do které je přiváděna tlaková voda s rozpuštěným vzduchem. Z komory vystupuje celým profilem do prostoru flotátoru, kterým vodorovně proudí k výstupní komoře. Uprostřed flotátoru je další směšovací komora, do které je v některých případech vysokého znečištění surové vody znovu přiváděna tlaková voda. Dvojstupňový přívod tlakové vody výrazně zvyšuje účinnost při vysokém znečištění. Nečistoty jsou bublinkami vynášeny k hladině po celé ploše flotátoru. Z hladiny jsou stírány příčným pohybem stíracích lišt. MAXIFLOT je vybaven šnekem pro dopravu a slisování kalů a kompletním integrovaným řídícím systémem, který umožňuje automatický náběh i odstavení z provozu a bezobslužný provoz.

Parametry zařízení

Průtoky 5 až 144 m3.hod-1 Zařízení je vytvářeno dle požadavků zákazníka „na klíč“.

Materiálové provedení

Nerezová ocel, plasty.

Rozsah dodávky

Flotační zařízení MAXIFLOT, směšovací jednotka s čerpadlem a kompresorem, elektrický rozvaděč, řídící systém, chemické hospodářství s dávkováním chemikálií. Provádíme chemický rozbor a testy flotovatelnosti odpadní vody, případně poloprovozní zkoušky u zákazníka.

Rozměry

Jsou stanoveny výpočtem dle konkrétního požadavku zákazníka. Typové rozměry jsou uvedeny v tabulce.

PDF

Objednejte